Η απεργία, ο χαρακτήρ και αι συνέπειαι της

Titel Η απεργία, ο χαρακτήρ και αι συνέπειαι της
Autor*in Bernstein, Edward
Übersetzer*in Κορώνης, Σπύρος Β
Ort Αθήνα
Verlag Ελευθερουδάκης
Datum 1921
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung