Ψυχανάλυση στο θέατρο. Επιστήμη καί τέχνη (Ερμηνεία στον "Πέερ Γκύντ")

Titel Ψυχανάλυση στο θέατρο. Επιστήμη καί τέχνη (Ερμηνεία στον "Πέερ Γκύντ")
Autor*in Reich, Wilhelm
Übersetzer*in Λώμη, Μαρίνα
Ort Αθήνα
Verlag Πύλη
Datum 1979
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung