Η περιστερά, Ηθικόν Διήγημα Μεταφρασθέν εκ του Γαλλικού Υπό τινος της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας μελών, χάριν της νεολαίας. Εκδοθέν δε δαπάνῃ Του Βασ. Βιβλιοπωλείου

Wissensbasis

Christoph von Schmid
Titel Η περιστερά, Ηθικόν Διήγημα Μεταφρασθέν εκ του Γαλλικού Υπό τινος της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας μελών, χάριν της νεολαίας. Εκδοθέν δε δαπάνῃ Του Βασ. Βιβλιοπωλείου
Autor*in Schmid, Johann Christoph von
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας
Datum 1837
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung