Ένας έρωτας στη Γερμανία

Wissensbasis

Katerina Liaptsi
Titel Ένας έρωτας στη Γερμανία
Autor*in Hochhuth, Rolf
Übersetzer*in Λιάπτση, Κατερίνα
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Μπαρμπουνάκης
Datum 1985
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung