Ιστορία του Μεσαίωνος 476 μ.Χ.-1517 μ.Χ. Ήτοι από της εγκαθιδρύσεως Γερμανικής κυριαρχίας εν Ιταλία μέχρι της Γερμανικής μεταρρυθμίσεως Μεταφρασθείσα υπό Αθανασίου Αργυρού

Wissensbasis

Athanassios Argyros
Titel Ιστορία του Μεσαίωνος 476 μ.Χ.-1517 μ.Χ. Ήτοι από της εγκαθιδρύσεως Γερμανικής κυριαρχίας εν Ιταλία μέχρι της Γερμανικής μεταρρυθμίσεως Μεταφρασθείσα υπό Αθανασίου Αργυρού
Autor*in Jäger, Oskar
Übersetzer*in Αργυρός, Αθανάσιος
Ort Αθήνα
Verlag Φέξης
Datum 1900
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung