Η Αμάντα Χ και η εξαφάνιση της γλυκιάς Μπέλα

Titel Η Αμάντα Χ και η εξαφάνιση της γλυκιάς Μπέλα
Autor*in Friedrich, Joachim
Übersetzer*in Αγγελάκη, Ιωάννα
Ort Αθήνα
Verlag 7+Επτά
Datum 2011
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Εικονογράφηση: Edda Skibbe
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung