Το βιβλίον των γονέων Πρακτικός οδηγός προς την κατ' οίκον ανατροφήν των παίδων ~~~ Εκ του Γερμανικού υπό Χαρίση Πουλίου Καθηγητου εν τω Α΄ γυμνασίω Αθηνών και τω Αρσακείῳ Παρθεναγωγείω

Titel Το βιβλίον των γονέων Πρακτικός οδηγός προς την κατ' οίκον ανατροφήν των παίδων ~~~ Εκ του Γερμανικού υπό Χαρίση Πουλίου Καθηγητου εν τω Α΄ γυμνασίω Αθηνών και τω Αρσακείῳ Παρθεναγωγείω
Autor*in Oppel, Karl
Übersetzer*in Πούλιος
Ort Αθήνα
Verlag Eκ του Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού
Datum 1879
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung