Μορφές αστικής κυριαρχίας. Φιλελευθερισμός-φασισμός

Wissensbasis

Christos Patsalis
Titel Μορφές αστικής κυριαρχίας. Φιλελευθερισμός-φασισμός
Autor*in Kühnl, Reinhard
Übersetzer*in Πατσάλης, Χρήστος
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Εγνατία
Datum 1981
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung