Νέο σύστημα παιδαγωγικής (δημιουργικές παύσεις)

Wissensbasis

Fritz Klatt Eleni Rota
Titel Νέο σύστημα παιδαγωγικής (δημιουργικές παύσεις)
Autor*in Klatt, Fritz
Übersetzer*in Ρώτα, Ελένη
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1939
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung