Έγχρωμη μεθοδική εγκυκλοπαίδεια μαθηματικών

Titel Έγχρωμη μεθοδική εγκυκλοπαίδεια μαθηματικών
Autor*in Bachmann, Karl-Heinz
Autor*in Berthold, Gunter
Autor*in Beyer, Otfried
Autor*in Bittner, Leonhard
Autor*in Bock, Hans
Übersetzer*in Παντελίδης, Γ. Ν.
Übersetzer*in Κοσιονίδης, Α.
Band Bde. 5-6
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung