Η Ελλάδα του Καποδίστρια. Η παρούσα κατάστασις της Ελλάδος, 1823-1833 και τα μέσα για να επιτευχθεί η ανοικοδόμησή της

Titel Η Ελλάδα του Καποδίστρια. Η παρούσα κατάστασις της Ελλάδος, 1823-1833 και τα μέσα για να επιτευχθεί η ανοικοδόμησή της
Autor*in Thiersch, Friedrich Wilhelm von
Übersetzer*in Σπήλιος, Απόστολος
Mitarbeiter*in Βουρνάς, Τάσος
Ort Αθήνα
Verlag Τολίδης
Datum 1972
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung