Κριτική της πολιτικής οικονομίας

Titel Κριτική της πολιτικής οικονομίας
Autor*in Marx, Karl
Übersetzer*in Δούμας, Γιώργος
Übersetzer*in Πουλιόπουλος, Παντελής
Ort Αθήνα
Verlag χ.ἐ.
Datum 1971
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Grundriss der Kritik der Nationalökonomie
Quelle Schulze-Röbbecke 1993, S. 222
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung