Αλκιβιάδης του Μάϊζνερ Μεταφρασθείς ελευθέρως εκ του Γερμανικού, παρά Δρ. Μανσόλα

Titel Αλκιβιάδης του Μάϊζνερ Μεταφρασθείς ελευθέρως εκ του Γερμανικού, παρά Δρ. Μανσόλα
Autor*in Meißner, August Gottlieb
Übersetzer*in Μανσόλας, Δρόσος
Ort Αθήνα
Verlag Εκ της Τυπογραφίας Ι. Φιλήμονος
Datum 1837
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung