Ουαί τοις ηττιμένοις ήτοι αι εκατόν ημέραι του Μεγάλου Ναπολέοντος Δράμα ἱστορικόν εἰς πράξεις 3

Wissensbasis

Dimitrios Kapaxidis
Titel Ουαί τοις ηττιμένοις ήτοι αι εκατόν ημέραι του Μεγάλου Ναπολέοντος Δράμα ἱστορικόν εἰς πράξεις 3
Autor*in Voss, Richard
Übersetzer*in Καπαξίδης, Δημήτριος
Ort Χανιά
Verlag χ.ό.
Datum 1907
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung