Απαρχές της αστικής φιλοσοφίας της ιστορίας

Titel Απαρχές της αστικής φιλοσοφίας της ιστορίας
Autor*in Horkheimer, Max
Übersetzer*in Κονδύλης, Παναγιώτης
Ort Αθήνα
Verlag Κάλβος
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung