Ιστορία του κεφαλαιοκρατισμού Περίληψις έργου Sombart

Titel Ιστορία του κεφαλαιοκρατισμού Περίληψις έργου Sombart
Autor*in Sombart, Werner
Übersetzer*in Χαριτάκης, Γεώργιος
Ort Αθήνα
Verlag Βλαστός
Datum 1941
Weiteres Μετάφραση/Συλλογή από: Der moderne Kapitalismus (1902)
Quelle Veloudis 1983, S. 391
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung