Του χιονιού ή ο Ντεκάρτ στη Γερμανία

Titel Του χιονιού ή ο Ντεκάρτ στη Γερμανία
Autor*in Grünbein, Durs
Übersetzer*in Λίλλης, Γιώργος
Übersetzer*in Πούτας, Θωμάς
Ort Αθήνα
Verlag Κέδρος
Datum 2007
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung