Για την κριτική της Χεγκελιανής φιλοσοφίας και άλλα δοκίμια

Titel Για την κριτική της Χεγκελιανής φιλοσοφίας και άλλα δοκίμια
Autor*in Feuerbach, Ludwig
Übersetzer*in Καμπουρίδης, Σταύρος
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1978
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung