Διδασκαλίαι περί του ορισμού του Ανθρώπου και του Σπουδαίου, Μεταφρασθείσαι εκ του Γερμανικού υπό Δρόσου Μανσσόλα, και αφιερωθείσαι Τω αειμνήστω Άστιγγι Βρετανώ, τω εις τον ιερόν της Ελλάδος αγώνα ειλικρινώς αγωνισθέντι

Titel Διδασκαλίαι περί του ορισμού του Ανθρώπου και του Σπουδαίου, Μεταφρασθείσαι εκ του Γερμανικού υπό Δρόσου Μανσσόλα, και αφιερωθείσαι Τω αειμνήστω Άστιγγι Βρετανώ, τω εις τον ιερόν της Ελλάδος αγώνα ειλικρινώς αγωνισθέντι
Autor*in Fichte, Johann Gottlieb
Übersetzer*in Μανσόλας, Δρόσος
Ort Ερμούπολη
Verlag χ.ό.
Datum 1829
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten (1794)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung