Απαγορεύεται να κλαις

Wissensbasis

Nikos Kytopoulos
Titel Απαγορεύεται να κλαις
Autor*in Simmel, Johannes Mario
Übersetzer*in Κυτόπουλος, Νίκος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1979
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung