Ο λοιμός εν Αθήναις. Μιλησιακός μύθος

Titel Ο λοιμός εν Αθήναις. Μιλησιακός μύθος
Autor*in Linke, Oskar
Übersetzer*in Σ. Π.
Publikation Αττικόν Ημερολόγιον
Ausgabe 16
Datum 1882
Seiten 43-51
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung