Το παιδοκέλαρο

Wissensbasis

Maria Kassi
Titel Το παιδοκέλαρο
Autor*in Nöstlinger, Christine
Übersetzer*in Κάσση, Μαρία
Mitarbeiter*in Κορμπή, Τρύφωνα
Ort Αθήνα
Verlag Τεκμήριο
Datum 1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung