Η νύχτα του Δον Ζουάν

Wissensbasis

Ioanna Angelaki
Titel Η νύχτα του Δον Ζουάν
Autor*in Ortheil, Hanns-Josef
Übersetzer*in Αγγελάκη, Ιωάννα
Ort Αθήνα
Verlag Εμπειρία Εκδοτική
Datum 2004
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung