Χαρακτηρισμός του Μαυροκορδάτου (Εκ των του Γερβίνου)

Titel Χαρακτηρισμός του Μαυροκορδάτου (Εκ των του Γερβίνου)
Autor*in Gervinus, Georg Gottfried
Übersetzer*in Α. Σ. Β.
Publikation Εστία
Band 3
Ausgabe 54
Datum 1877
Seiten 31-32
Weiteres Από: Geschichte des 19. Jahrhunderts seit den Wiener Verträgen, Bd. 5 (1864)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung