Το σύγχρονο κορίτσι: Από την εφηβεία στην ενηλικίωση

Wissensbasis

Angeliki Kounalaki
Titel Το σύγχρονο κορίτσι: Από την εφηβεία στην ενηλικίωση
Autor*in Schürmann, Petra
Übersetzer*in Κουναλάκη, Αγγελική
Ort Αθήνα
Verlag Νότος
Datum 1982
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung