Κριτική του προγράμματος της Γκότα

Wissensbasis

Karl Marx
Titel Κριτική του προγράμματος της Γκότα
Autor*in Marx, Karl
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag Σύγχρονη Ἐποχή
Datum 1979
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung