Ασπασία. Βίος καλλιτεχνών και έρως εν τη πάλαι Ελλάδι Μυθιστορία Ροβέρτου Χαμερλιγγίου Εξελληνισθείσα εκ της τρίτης εκδόσεως ~~~ υπό Λ. Γ. Χ. Κώνστα Δ. Φ. Μετά 50 ξυλογραφημάτων υπό Ερμάννου Δειτριχίου

Titel Ασπασία. Βίος καλλιτεχνών και έρως εν τη πάλαι Ελλάδι Μυθιστορία Ροβέρτου Χαμερλιγγίου Εξελληνισθείσα εκ της τρίτης εκδόσεως ~~~ υπό Λ. Γ. Χ. Κώνστα Δ. Φ. Μετά 50 ξυλογραφημάτων υπό Ερμάννου Δειτριχίου
Autor*in Hamerling, Robert
Übersetzer*in Χατζηκώνστας, Λύσανδρος Γ.
Ort Αθήνα
Verlag Κάρολος Βίλμπεργ
Datum 1888
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung