Ο εργάτης ως καταναλωτής

Titel Ο εργάτης ως καταναλωτής
Autor*in Herkner, Heinrich
Übersetzer*in Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε
Ort Αθήνα
Verlag Ελευθερουδάκης
Datum 1920
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung