Εισαγωγή εις το Δίκαιον των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Titel Εισαγωγή εις το Δίκαιον των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Autor*in Runge, Christian
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag Εκδόσεις Αφοί Σάκκουλα
Datum 1978
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung