Εισαγωγή εις την κοινωνιολογίαν

Titel Εισαγωγή εις την κοινωνιολογίαν
Autor*in Stein, Ludwig
Übersetzer*in Παπαϊωάννου, Γεώργιος Π.
Ort Αθήνα
Verlag Ελευθερουδάκης
Datum 1925
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung