Περί του δυναμικού-διαλεκτικού στοιχείου εις την φιλοσοφίαν του δικαίου του Πλάτωνος και του Fichte

Titel Περί του δυναμικού-διαλεκτικού στοιχείου εις την φιλοσοφίαν του δικαίου του Πλάτωνος και του Fichte
Autor*in Darmstädter, Friedrich
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών
Band 6
Ausgabe 2
Datum 1935
Seiten 113-153
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung