«Κι εγώ θα ήμην ευτυχής να συνεργασθώ μεθ’ υμών εις ελληνικόν μελόδραμα», Μια άγνωστη επιστολή του Σπύρου Φιλίσκου Σαμάρα στον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή

Titel «Κι εγώ θα ήμην ευτυχής να συνεργασθώ μεθ’ υμών εις ελληνικόν μελόδραμα», Μια άγνωστη επιστολή του Σπύρου Φιλίσκου Σαμάρα στον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή
Autor*in Κουρμπανά, Στέλλα
Publikation Μουσικός Ελληνομνήμων
Ausgabe 3
Datum 2008
Seiten 9-17
Weiteres Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung