Γένεση και εγκυρότητα. Παρατηρήσεις για μια έννοια “δεσμευτικής ιστορικότητας” στις κοινωνικές επιστήμες

Titel Γένεση και εγκυρότητα. Παρατηρήσεις για μια έννοια “δεσμευτικής ιστορικότητας” στις κοινωνικές επιστήμες
Autor*in Λαβράνου, Αλίκη
Herausgeber*in Αγγελίδης, Μανώλης
Herausgeber*in Δημητρίου, Στέφανος
Herausgeber*in Λαβράνου, Αλίκη
Buchtitel Θεωρία, αξίες και κριτική. Αφιέρωμα στον Κοσμά Ψυχοπαίδη
Ort Αθήνα
Verlag Πόλις
Datum 2008
Seiten 325-341
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung