Σαμοθράκη. Ιστορία, αρχαιολογία, πολιτισμός: Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου Σαμοθράκης, 1 & 2 Σεπτεμβρίου 2006

Titel Σαμοθράκη. Ιστορία, αρχαιολογία, πολιτισμός: Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου Σαμοθράκης, 1 & 2 Σεπτεμβρίου 2006
Herausgeber*in Δορδανάς, Στράτος
Herausgeber*in Μαλκίδης, Θεοφάνης
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Επίκεντρο
Datum 2008
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung