Περί ελληνικής τέχνης

Titel Περί ελληνικής τέχνης
Autor*in Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Νικόλαος
Publikation Το Νέον Κράτος
Band 4
Datum 1937
Seiten 126-132
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung