Εκατόν πενήντα χρόνια του Πανεπιστημίου Αθηνών (Βραχύ χρονικό)

Titel Εκατόν πενήντα χρόνια του Πανεπιστημίου Αθηνών (Βραχύ χρονικό)
Autor*in Σφυρόερας, Βασίλης
Buchtitel Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1837-1987. Εκατόν Πενήντα Χρόνια. Κατάλογος Έκθεσης Ενθυμημάτων
Ort Αθήνα
Verlag Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Datum 1987
Seiten 12-19
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung