Δημοκρατία και Εκλογικόν Σύστημα

Titel Δημοκρατία και Εκλογικόν Σύστημα
Autor*in Παπαναστασίου, Αλέξανδρος
Ort Αθήνα
Verlag Προμηθεύς
Datum 1923
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung