Πειθαρχικό Συμβούλιο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Κλήσις προς απολογίαν του δικηγόρου Ιωάννη Σταθάκη

Titel Πειθαρχικό Συμβούλιο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Κλήσις προς απολογίαν του δικηγόρου Ιωάννη Σταθάκη
Herausgeber*in Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας [ΙΑΜ]
Datum 25 Ιουλίου 1946
Weiteres Δίκη Μέρτεν, Θεσσαλονίκη
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung