Συνθήματα χωρίς κίνδυνο. Συνέντευξη του Βλάση Κανιάρη στον Χριστόφορο Μαρίνο

Titel Συνθήματα χωρίς κίνδυνο. Συνέντευξη του Βλάση Κανιάρη στον Χριστόφορο Μαρίνο
Herausgeber*in Χριστόφορος Μαρίνος
Buchtitel Βλάσης Κανιάρης. Προς Τήνο ΙΙΙ
Ort Τήνος
Verlag Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού
Datum 2016
Seiten 50-62
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung