Το εν Ελλάδι ισχύον Αστικόν Δίκαιον. Γενικαί Αρχαί

Titel Το εν Ελλάδι ισχύον Αστικόν Δίκαιον. Γενικαί Αρχαί
Autor*in Παπαρρηγόπουλος, Πέτρος
Band Α'
Ort Αθήναι
Verlag Εκδοτικός Οίκος Γεώργιος Φέξη & Υιού
Datum 1932
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung