Διάγραμμα ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου

Titel Διάγραμμα ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου
Autor*in Χατζηπανταζής, Θόδωρος
Ort Ηράκλειο
Verlag Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Datum 2014
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung