Υπόμνημα Ιωάννου Ευστ. Σταθάκη, δικηγόρου κατοίκου Θεσσαλονίκης, Προς τον κ. Ανακριτήν Α΄ Τμήματος παρά τω Ειδικώ Δικαστηρίω δοσιλόγων

Titel Υπόμνημα Ιωάννου Ευστ. Σταθάκη, δικηγόρου κατοίκου Θεσσαλονίκης, Προς τον κ. Ανακριτήν Α΄ Τμήματος παρά τω Ειδικώ Δικαστηρίω δοσιλόγων
Herausgeber*in Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας [ΙΑΜ]
Datum 28 Ιουνίου 1947
Weiteres Δίκη Μέρτεν, Θεσσαλονίκη
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung