Θέατρο και τοπική ιστορία στη δύση του 19ου αιώνα. Το ιστορικό δράμα Ο Ζαφειράκης της Νιάουσας (1899) του Αντώνιου Αντωνιάδη (υπό δημοσίευση)

Titel Θέατρο και τοπική ιστορία στη δύση του 19ου αιώνα. Το ιστορικό δράμα Ο Ζαφειράκης της Νιάουσας (1899) του Αντώνιου Αντωνιάδη (υπό δημοσίευση)
Autor*in Ζαφείρης, Νικήτας
Buchtitel Η Μακεδονία στην Επανάσταση του 1821. Πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιστοριογραφικές διαστάσεις. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 12-14 Φεβρουαρίου 2021
Ort Θεσσαλονίκη
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung