Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή και των συν αυτώ μαρτυρησάντων (εκ των εν Βιέννη αρχείων εξαχθέντα και δηµοσιευθέντα υπό Αιμιλίου Λεγράνδ, µετά µεταφράσεως ελληνικής υπό Σπυρίδωνος Λάµπρου)

Titel Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή και των συν αυτώ μαρτυρησάντων (εκ των εν Βιέννη αρχείων εξαχθέντα και δηµοσιευθέντα υπό Αιμιλίου Λεγράνδ, µετά µεταφράσεως ελληνικής υπό Σπυρίδωνος Λάµπρου)
Autor*in Legrand, Émile
Übersetzer*in Λάμπρου, Σπυρίδων
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου των Αδελφών Περρή
Datum 1891
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung