Η Ελλάς μεταξύ των δύο πολέμων 1923-1940

Titel Η Ελλάς μεταξύ των δύο πολέμων 1923-1940
Autor*in Δαφνής, Γρηγόριος
Ort Αθήνα
Verlag Κάκτος
Datum 1997
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung