Σχέδιον Αστικού Κώδικος: Γενικαί Αρχαί

Titel Σχέδιον Αστικού Κώδικος: Γενικαί Αρχαί
Autor*in Μαριδάκης, Γεώργιος Σ.
Ort Εν Αθήναις
Verlag Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου
Datum 1936
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung