Ανάμεσα στο αστικό και το ποιητικό δράμα. Η δραματουργία του Στέλιου Σεφεριάδη

Titel Ανάμεσα στο αστικό και το ποιητικό δράμα. Η δραματουργία του Στέλιου Σεφεριάδη
Autor*in Νικήτας, Ζαφείρης
Publikation Mediterranean Chronicle
Ausgabe 10
Datum 2020
Seiten 217-238
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung