Περί της κοινωνικής σημασίας του Αστικού Κώδικος

Titel Περί της κοινωνικής σημασίας του Αστικού Κώδικος
Autor*in Ταμπακόπουλος, Άγις Π.
Publikation Δικαστική
Band 12
Datum 1940
Seiten 233-237
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung