Μουσική, Χορός και Εικόνα. Η απεικόνιση της ελληνικής μουσικής και του χορού από τους Ευρωπαίους περιηγητές του 18ου και του 19ου αιώνα

Titel Μουσική, Χορός και Εικόνα. Η απεικόνιση της ελληνικής μουσικής και του χορού από τους Ευρωπαίους περιηγητές του 18ου και του 19ου αιώνα
Autor*in Γουλάκη-Βουτυρά, Αλεξάνδρα
Ort Αθήνα
Verlag Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων
Datum 1990
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung