Δημώδεις δοξασίαι περί αποκαταστάσεως του ελληνικού έθνους

Titel Δημώδεις δοξασίαι περί αποκαταστάσεως του ελληνικού έθνους
Autor*in Πολίτης, Νικόλαος Γ.
Buchtitel Λαογραφικά Σύμμεικτα
Band Α´
Ort Αθήνα
Verlag Λεωνή
Datum 1920
Seiten 14-27
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung